Kringen

Kringen

De Kring

Kringuitje naar een escape room!

Naast de zondagse bijeenkomst komen wij twee keer per maand bij elkaar in kleine groepen. Deze ‘kringen’ ontmoeten elkaar op het huisadres van één van de leden. Daar hebben ze dan een avond die ze zelf hebben voorbereid.

Deze informele manier van samenkomen in kleine groepen zorgt voor de versterking van de onderlinge band en biedt de uitgelezen gelegenheid om goede gesprekken met elkaar te voeren. Daarnaast ondernemen de kringen vaak samen leuke activiteiten zoals bijvoorbeeld een filmavond, een wandeltocht of een escape room!

Verdieping

In de kring is er ruimte voor verdieping. Vaak sluit het onderwerp van de kringavond aan op het onderwerp dat tijdens de zondagse dienst is behandeld. Het kan ook zijn dat de kringleden zelf een andere avond voorbereiden of dat er een boekje als leidraad gebruikt wordt. In elk geval leidt het onderwerp op de kringavond altijd tot waardevolle gesprekken.

Gebed

Wij geloven in de kracht van gebed. Gebed is voor ons als christenen één van de krachtigste ‘instrumenten’ en het is tevens de belangrijkste manier om te communiceren met God. Het gebed heeft dan ook een prominente rol in de kerk en in de kring.

Daarom worden er met de kring gebedsavonden gehouden. Er wordt dan gebeden voor situaties binnen of buiten de kerk. Soms is de avond specifiek bedoeld voor gebed voor de kerk, Dieren, Nederland, Europa, vluchtelingen, etc.

De kring is ook de eerste plaats om gebed of hulp te vragen binnen de gemeente. Als gemeente willen we er graag voor elkaar zijn en naar elkaar omzien en de kring is daarvoor heel geschikt. Hier kun je bij vertrouwde personen terecht voor gebed of (praktische) hulp. De pastorale zorg is zo gedeeltelijk in de kringen belegd. Is de kring niet toereikend, dan wordt hulp vanuit de rest van de gemeente gezocht.