Wie wij zijn

Wie wij zijn

De gemeente

Wij zijn Christengemeente ‘de Spreng’: een jonge gemeente in Dieren die bestaat uit een enthousiaste club mensen. Wij willen graag naar buiten brengen wat het betekent om de kerk van Christus te zijn. Als kerk hebben wij ons fundament in Jezus Christus, de Zoon van God. Met Hem als fundament, bouwen wij op het woord van God: de Bijbel.

15Als jullie van mij houden, leef dan volgens mijn regels. 16-17 En ik zal de Vader vragen om jullie een nieuwe helper te geven: de Heilige Geest. Die zal voor altijd bij jullie zijn. Door hem zullen jullie de waarheid kennen.
Johannes 14:15-16

In de zondagse dienst en ook bij de andere samenkomsten van de gemeente hechten wij veel waarde aan de volgende aspecten:

  • Eren en prijzen door middel van zang en muziek
  • Lijken op de leerlingen van Jezus door na te leven wat Hij vertelt en doet
  • Samen gemeente zijn door ontmoeting en activiteit
  • Er zijn voor de ander en elkaar helpen
  • Onze waarden delen in woorden en daden

We willen een kerk en een gemeente zijn waarbij de deur openstaat, waar mensen zich welkom en veilig voelen. Een gemeente waar de Heilige Geest aanwezig is om te werken in en door mensen.

Samenkomen

De twee voornaamste momenten waarop wij samenkomen zijn de zondagmiddag en de avonden met onze kringen.

 2x per maand komen wij ‘traditioneel’ samen: We aanbidden God dan samen en er is een spreker die onderwijs geeft uit de Bijbel. Soms heeft een bijeenkomst een andere invulling, we noemen dat Sunday Café . Ook komen we één zondag per maand op verschillende adressen samen in ‘kringverband’ bij een kringlid thuis. Kringen zijn kleine groepen (maximaal 10 personen) waarin we samen verdieping zoeken. De kleine groep leent zich uitstekend voor goede gesprekken en extra aandacht en zorg voor elkaar.

Daarnaast zijn er ook specifieke groepen zoals de crea-groep, de wandelkring en gebedsgroep. Klik hier om meer te lezen over de kringen.

Ten slotte komen we een paar keer per jaar samen in de gemeentevergadering. Daarover staat hieronder meer.

Leiderschap

Wij willen op een goede en effectieve manier de gemeente leiden. Daarvoor is een leiderschapsteam aangesteld. Dat team stuurt de gemeente op alle fronten aan en leidt de gemeente door ontwikkelingen heen. Het hoogste orgaan voor het nemen van beslissingen is echter de gemeentevergadering. Die vergadering wordt meerdere malen per jaar gehouden voor alle gemeenteleden. Hier legt het coördinatie-/leiderschapsteam verantwoording af aan de gemeente en wordt er gestemd over belangrijke beslissingen. Zo blijft iedereen actief deel uit maken van de gemeente en haar ontwikkeling.

Vanzelfsprekend rusten niet alle taken binnen de gemeente op de schouders van het leiderschapsteam. Iedereen wordt uitgedaagd om te participeren vanuit de gave die hem of haar gegeven is en is vrij om te dienen waar hij of zij zich betrokken voelt.

Wij geloven dat we deze weg met elkaar mogen gaan. Biddend dat God ons wijsheid geeft en we kunnen onderscheiden wat God op onze weg laat zien en waar Hij ons wil brengen.

Samenstelling en Taken Leiderschapsteam