Kringen

Kringen

De Kringen

Naast de zondagse bijeenkomst komen wij twee keer per maand bij elkaar in kleine groepen. Deze ‘kringen’ ontmoeten elkaar op het huisadres van één van de leden. Daar hebben ze dan een avond die ze zelf hebben voorbereid. We kennen de traditionele vorm van huiskring en de zogenaamde thema kring. Bij voorkeur sluiten onze leden zich aan bij een Thema en een Traditionele kring, het is echter geen verplichting.

‘Thema kring’

In de eerste week van de maand komen deze kringen bij elkaar. Bij de Thema-kringavond komen mensen bij elkaar die hiervoor gekozen hebben op basis van interesse. Zo is er een ‘Crea-kring’, een ‘Vitaliteits-kring’ een ‘Kook/Bak-kring’ en een ‘Bijbelstudie-kring’.
De opzet van deze kring is om samen te komen op een avond die laagdrempelig is om vrienden uit te nodigen.
Relatievorming is een wezenlijke doelstelling van deze kring. Een gezellig samenzijn vanuit Christelijke waarden.

 

‘Traditionele kring’

In de derde week van de maand komen deze kringen bij elkaar.  Soms sluit het onderwerp van de kringavond aan op het onderwerp dat tijdens de zondagse dienst is behandeld. Het kan ook zijn dat de kringleden zelf een andere avond voorbereiden of dat er een boekje als leidraad gebruikt wordt. In elk geval leidt het onderwerp op de kringavon

Kringuitje naar een escape room!

d altijd tot waardevolle gesprekken.

Wij geloven in de kracht van gebed. Gebed is voor ons als christenen één van de krachtigste ‘instrumenten’ en het is tevens de belangrijkste manier om te communiceren met God. Het gebed heeft dan ook een prominente rol in de kerk en in de kring.

Er kunnen specifieke gebedsavonden worden gehouden. Er wordt dan gebeden voor situaties binnen of buiten de kerk. Soms is de avond specifiek bedoeld voor gebed voor de kerk, Dieren, Nederland, Europa, vluchtelingen, etc.

De kring is ook de eerste plaats om gebed of hulp te vragen binnen de gemeente. Als gemeente willen we er graag voor elkaar zijn en naar elkaar omzien en de kring is daarvoor heel geschikt. Hier kun je bij vertrouwde personen terecht voor gebed of (praktische) hulp. De pastorale zorg is zo gedeeltelijk in de kringen belegd. Is de kring niet toereikend, dan wordt hulp vanuit de rest van de gemeente gezocht.