Kringen

Kringen

De Kringen

Naast de zondagse bijeenkomst komen wij twee keer per maand bij elkaar in kleine groepen. Deze ‘kringen’ ontmoeten elkaar op het huisadres van één van de leden. Daar hebben ze dan een avond die ze zelf hebben voorbereid. We hebben drie ‘soorten’ kringen. De ‘durf te vragen’ kring die vooral gericht is op mensen die nieuwsgierig zijn naar soms elementaire vragen over het geloof. De ‘prikkel en ontwikkel’ kring houdt vooral van verdieping en zoekt zo verdere ontwikkeling van hun geloof. Als laatste de ‘ontmoet en inspireer’ kring. Zij delen vooral hun persoonlijke en dagelijkse beslommeringen en inspireren elkaar door ieders verhaal.

‘Thema kring’

Er zijn ook kringen die zich gegroepeerd hebben vanwege gezamenlijke interesse of doelstelling.
Deze kringen staan voor iedereen open en voor een aantal geldt dat ze uitnodigend zijn om vrienden mee naar toe te nemen. Op dit moment zijn is er een Crea-Kring die zich uit door, je raad het, Creativiteit.
Er is een groep mannen die elke maand met elkaar een wandeling maakt. Tijdens het wandelen komen de gesprekken vanzelf op gang. Als laatste maar zeker niet de minst belangrijke is er ook een gebedsgroep die elke twee weken bij elkaar komt om te bidden voor de gemeente, de kerken en onze omgeving en wat er op dat moment specifiek gebed behoeft.

‘Gebed’

Wij geloven in de kracht van gebed. Gebed is voor ons als christenen één van de krachtigste ‘instrumenten’ en het is tevens de belangrijkste manier om te communiceren met God. Het gebed heeft dan ook een prominente rol in de kerk en in de kring.

De kring is ook de eerste plaats om gebed of hulp te vragen binnen de gemeente. Als gemeente willen we er graag voor elkaar zijn en naar elkaar omzien en de kring is daarvoor heel geschikt. Hier kun je bij vertrouwde personen terecht voor gebed of (praktische) hulp. De pastorale zorg is zo gedeeltelijk in de kringen belegd. Is de kring niet toereikend, dan wordt hulp vanuit de rest van de gemeente gezocht.