Vakantie = Rust

Vakantie = Rust

Genesis 2 vs 1 t/m 3

Zo werden de hemel en de aarde gemaakt, en alle prachtige dingen die daarbij horen.  Op de zevende dag was God klaar met zijn werk. Toen ruste hij uit. God zegende de zevende dag. Hij maakte van die dag een bijzondere dag. Want op die dag was hij klaar met de schepping en ruste hij uit van al zijn werk.
 

Omdat we als kleine gemeente met elkaar veel taken vervullen is besloten om in de vakantie periode geen reguliere diensten te houden. 

Op zondag 27 augustus starten wij weer.
16:00 uur  Ontmoetingskerk.

Mocht er tijdens de vakantie nog een spontane activiteit georganiseerd  worden zal dit in de agenda worden vermeld.